facebook_page_plugin

VISI
Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif dan bertaraf global.


MISI
Memperkasakan modal insan yang berpengetahuan, berdaya saing, berempati serta berpotensi tinggi dalam bidang sains, teknologi dan keusahawanan.


OBJEKTIF

1. Mengaplikasikan pendidikan Abad-21 dalam penghasilan pelajar yang memperoleh prestasi akademik cemerlang bagi meneruskan pengajian ke universiti terkemuka luar negara.

2. Melahirkan pelajar yang holistik merangkumi aspek keusahawanan, kokurikulum, khidmat masyarakat serta mantap emosi dan rohani.

3. Menghasilkan warga kolej yang berintegriti dan berakauntabiliti.

4. Mengoptimumkan penggunaan sumber secara efisien dan berkesan.

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com